Rozliczenie czasu pracy kierowcy

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Analiza i rozliczanie czasu pracy kierowców

 • Analiza wykresówek, danych z kart kierowców i tachografów cyfrowych:
 • sprawdzenie poprawności wypełnienia danych na wykresówkach przez kierowcę (imię, nazwisko, miejscowość początkowa, miejscowość końcowa, data początkowa, data końcowa, numer rejestracyjny samochodu, stan licznika początkowy, stan licznika końcowy)
 • sprawdzenie poprawności rejestrowania zdarzeń dotyczących aktywności przez tachograf analogowy na wykresówkach
 • sprawdzenie poprawności rejestrowania zdarzeń dotyczących aktywności przez kierowcę poprzez operowanie selektorem tachografu
 • sprawdzenie zdarzeń prowadzenia samochodu bez właściwej karty kierowcy
 • wskazówki dotyczące możliwości naprawy zaistniałych błędów

 • Analiza naruszeń zgodnie z wymaganiami Inspekcji Transportu Drogowego:
 • wykazanie naruszeń rozporządzenia WE 561/2006 oraz Umowy AETR
 • wskazówki dotyczące możliwości zastosowania opisów

 • Ciągłość danych:
 • analiza wirtualnych przemieszczeń – dotyczy danych analogowych (zgodność miejscowości zakończenia z miejscowością rozpoczęcia na kolejnej wykresówce)
 • analiza kompletności dokumentacji stwierdzającej aktywność kierowcy
 • zestawienie zaświadczeń o działalności kierowcy (uzupełnienie danych zawartych na wykresówkach i karcie kierowcy)
 • wskazówki dotyczące możliwości naprawy zaistniałych błędów

 • Analiza czasu pracy kierowcy – zestawienie danych z wykresówek i karty kierowcy:
 • Kierowca zatrudniony w transporcie ciężkim w odróżnieniu od przedstawicieli innych grup zawodowych musi przestrzegać pewnych reguł w zakresie czasu jazdy, czasu pracy, przerw i odpoczynków. Za ich naruszenie nakładane są dotkliwe kary we wszystkich krajach europejskich. Najważniejsze jednak, że kierowcy w razie sporu z pracodawcą są w stanie co do minuty wskazać przepracowany czas – dysponują zapisami swojej pracy w postaci wykresówek i plików cyfrowych zarejestrowanych przez tachograf.
 • Warto więc analizować czas pracy kierowców w celu uniknięcia ewentualnych kar, ale i zabezpieczenia się przed ewentualnymi roszczeniami kierowców.
 • Nasza analiza wskaże dokładnie ilość przepracowanych godzin z ich podziałem skutkującym koniecznością wypłaty wynagrodzenia i dodatków w różnej wysokości, ale też pozwoli Państwu stwierdzić ilość naruszeń popełnianych przez zatrudnionych pracowników.

 • Analiza czasu pracy pojazdu:
 • Analiza czasu pracy pojazdu nie jest wymagana prawem. Jednak jej znaczenie trudno przecenić. To właśnie w jej trakcie wychodzą na jaw manipulacje dokonywane przez kierowców z użyciem magnesów, wyłączników i innych metod zakłócania pracy tachografu – co jest już prawem zakazane i karalne.To także w trakcie analizy czasu pracy pojazdu, ujawniamy nazwiska innych kierowców, których karty z niewiadomych przyczyn znalazły się w tachografie zainstalowanym w Państwa pojeździe. Zdecydowanie lepiej wiedzieć o tym od nas, niż od kontrolujących, którzy wyciągną z takiego stanu rzeczy daleko idące konsekwencje. Wskażemy także Państwu wszelkie przypadki jazdy bez zalogowanej karty w tachografie, czy też wszelkie odległości przejechane bez założonej wykresówki. Polecamy zatem usługę analizy czasu pracy pojazdów, która daje całokształt wiedzy na temat tego, co się w firmie dzieje
 • Ewidencja czasu pracy kierowcy zgodna z wymaganiami Państwowej Inspekcji Pracy:
 • wyliczenie należnego wynagrodzenia z uwzględnieniem godzin nadliczbowych, nocnych, dyżurów 50% i 100%
 • wnioski i zaświadczenia o udzielenie czasu wolnego za nadgodziny
 • wnioski urlopowe
 • wykroczenia według Państwowej Inspekcji Pracy

Skontaktuj się z nami