Biuro rachunkowe

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Rozliczanie pracowników delegowanych do pracy za granicę na terenie Europy

Usługa jest prowadzona w oparciu o:

 • Dyrektywy unijne
 • Polskie ustawy o delegowaniu
 • Kodeks Pracy w przypadku świadczenia pracy w krajach poza Unią
 • Konwencję MLI

Oferujemy:

 • Audyt oraz sporządzenie dokumentacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie (umowy o pracę, aneksy do umów, świadectwa pracy) pod kątem:
  – polskiej klasyfikacji działalności (PKD)
  – polskiej dokumentacji pracowniczej na potrzeby kontroli
  – spełnienia wymogów umożliwiających delegowanie
 • Audyt zasad naliczania wynagrodzenia zgodnie z przepisami kraju przyjmującego
  – określenie przynależności przepisów obowiązujących na terenie kraju przyjmującego
  – określenie branży, do której będzie się odbywać delegowanie z uwzględnieniem środowiska, w którym działa dane przedsiębiorstwo
  – ustalenie miejsca rezydencji podatkowej
 • Zgłaszanie delegowanych pracowników do zagranicznych systemów prowadzonych przez właściwe służby państwa przyjmującego
 • Przygotowywanie wymaganej dokumentacji pracowniczej dotyczącej delegowania
  – pomoc w uzyskaniu druku A1
  – ewidencja czasu pracy
  – obliczanie okresów delegowania wraz z kontrolą okresów wyjazdów pracowników
 • Aktualizacja danych w systemie kadrowo-płacowym oraz wsparcie merytoryczne
 • Kompletowanie oświadczeń pracowników
  – numery kont bankowych
  – PIT2
  – oświadczenia dotyczące kosztów uzyskania przychodów
 • Rejestracja pracowników i zleceniobiorców oraz ich członków rodzin do ZUS
 • Kompleksowe doradztwo w zakresie wynagrodzeń na terenie UE
 • Rozliczanie wynagrodzenia zgodnie z obecnie obowiązującą dyrektywą o delegowaniu pracowników oraz branżowymi przepisami kraju przyjmującego
 • Naliczanie listy płac uwzględniające wyrównanie wynagrodzenia do poziomu wymaganego w danym kraju przyjmującym z uwzględnieniem dodatków obowiązujących w danej branży na danym terenie oraz przygotowywanie pasków z wynagrodzeń
 • Ustalanie wysokości składek na ubezpieczenie społeczne wraz z obliczeniem podatku od wynagrodzeń opłacanego w Polsce zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Przygotowanie deklaracji dla ZUS i US
 • Rejestracja, monitoring i rozliczanie limitów urlopowych i innych nieobecności
 • Naliczanie innych dodatków związanych z delegowaniem.

Skontaktuj się z nami