logotyp

infobox1

top kontakt
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

32 888 58 58

Prowadzenie kontroli w zakresie masy całkowitej, wymiarów i nacisków osi jest obecnie jednym z wiodących zadań Inspekcji Transportu Drogowego. Często kary nakładane są, jako konsekwencja tych kontroli tylko dlatego, że kierowca podpisał protokół bez wnoszenia do niego żadnych uwag, czy też zastrzeżeń. Co zatem może kierowca podczas kontroli, aby nie narazić firmy transportowej na straty z tytułu niezasłużonych kar?

Pierwszą rzeczą jest dopilnowanie dokładnego wpisania do protokołu kontroli osiągniętych wyników pomiaru. Z praktyki wiadomo, że wagi przenośne do pomiarów statycznych użytkowane przez Inspekcję Transportu Drogowego, miewają spore odchyłki pomiędzy poszczególnymi pomiarami. Dlatego, tak w interesie kierowcy, jak i przedsiębiorcy transportowego jest dokonanie powtórnego ważenia. W praktyce, nierzadko spotykamy się z sytuacją, w której pomiędzy kolejnymi ważeniami tego samego pojazdu, przeprowadzonymi na przestrzeni kliku minut i z użyciem tych samych wag, różnice w nacisku jednej osi przekraczają tonę. Zdecydowana większość wag przenośnych stosowanych przez ITD. ma taką klasę dokładności, przy której obowiązujące prawo dopuszcza tolerancje na poziomie 150 kg. Uzyskanie zatem przy dwóch kolejnych pomiarach, różnicy w nacisku którejkolwiek z osi przekraczającej tą wartość, może zadecydować o późniejszym uchyleniu decyzji zawierającej karę. Jako przykład można wskazać choćby orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 11 czerwca 2014r. (sygn. III SA/Po 368/14). W tej sprawie różnice nacisków poszczególnych osi osiągnięte przy kolejnych ważeniach były jednym z powodów usunięcia z obrotu prawnego wydanych w sprawie decyzji. Zatem dobrą praktyką jest wniesienie podczas kontroli o przeprowadzenie ponownego pomiaru – uzyskane ewentualnie różnice mogą świadczyć o stanie wag i zakwalifikować wyniki jako niewiarygodne.

Nadużycie czasu - jakie efekty daje rozliczanie czasu pracy kierowców przez specjalistyczne firmy.

pdfNadużycie czasu.pdf

Ewidencja to podstawa

Instytucją pozwalającą kontrolować przestrzeganie przez pracodawcę ciążącego na nim obowiązku w zakresie organizacji procesu pracy jest ewidencja czasu pracy, prowadzona w celu prawidłowego ustalania przysługującego pracownikowi wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeń związanych z pracą. Artykuł 149 Kodeksu pracy nakłada obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy na wszystkich pracodawców niezależnie od rodzaju działalności oraz poziomu zatrudnienia. Faktem niepodlegającym dyskusji jest, że ewidencja czasu pracy powinna być prowadzona dla wszystkich pracowników.

rzetelna firma   fgz

szybki kontakt pani


DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
szybki kontakt telefon 32 888 58 58 szybki kontakt koperta dok@srw.com.pl


Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies