logotyp

infobox1

top kontakt
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

32 888 58 58

  • Baner Fwb 2a
  • Baner Rodo
  • Uwaga Nowosc
  • Obsługa księgowa
  • Baner2

Od 1 maja 2017 r. obowiązuje zmieniony wykaz prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią. Wykaz w korzystny dla pracodawców sposób wpłynął na dopuszczalność pracy kobiet w ciąży przy monitorach ekranowych.

W 2016 roku zmieniły się przepisy dotyczące prac wzbronionych kobietom. Do 3 sierpnia 2016 r. zakazane było zatrudnianie kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla ich zdrowia, określonych w wykazie znajdującym się w rozporządzeniu Rady Ministrów. Wykaz ten obejmował zarówno prace wzbronione wszystkim kobietom, jak i tylko kobietom w ciąży lub karmiącym dziecko piersią.

3 sierpnia 2016 r. znowelizowany został art. 176 kodeksu pracy – dzięki nowelizacji ograniczony został zakaz wykonywania prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia wyłącznie do kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią. Od wejścia w życie nowelizacji oczekiwane było nowe rozporządzenie, które miało zawierać wykaz tych prac. Rozporządzenie wykonawcze Rady Ministrów w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią (Dz. U. Z 2017 r., poz. 796) zostało wydane 3 kwietnia 2017 r., natomiast weszło w życie 1 maja 2017 r.

Praca kobiet w ciąży przy monitorach ekranowych

Nowe rozporządzenie wprowadziło korzystną dla pracodawców zmianę zasad wykonywania przez kobiety w ciąży pracy na stanowiskach z monitorami ekranowymi, mianowicie przewidziało dopuszczalność pracy kobiet w ciąży na stanowiskach z monitorami w łącznym wymiarze nieprzekraczającym 8 godzin na dobę, przy czasie spędzonym przy obsłudze monitora ekranowego nieprzekraczającym jednorazowo 50 minut, po którym to czasie powinna nastąpić co najmniej 10-minutowa przerwa, wliczana do czasu pracy.

Przypomnijmy, że wcześniej obowiązujące przepisy uznawały taką pracę wykonywaną ponad cztery godziny na dobę za szczególnie uciążliwą lub szkodliwą dla zdrowia kobiet w ciąży i zakazywały jej wykonywania w takim wymiarze. Dużym problemem jest, że przepisy nie regulują problematyki tej 10-minutowej przerwy w sposób kompleksowy. I tutaj powstaje pytanie jak ten czas można rozłożyć – czy jest to przerwa od wszelkiej aktywności zawodowej – czy może tylko od takiej, która wiąże się z obsługą monitora ekranowego. Zdaniem autora wobec braku szczegółowych regulacji ustawodawczych bezpieczniej dla pracodawcy jest przyjąć, że 10 minut jest okresem przerwy od pracy każdego rodzaju.

Ograniczona ramami ustawowymi 8-godzinna praca przy komputerze generuje dla pracownicy będącej w ciąży 8 przerw. Można przyjąć, że ostatnia przerwa w ramach 8 godziny pracy może wiązać się z wcześniejszym opuszczeniem zakładu pracy – oczywiście za zgodą i wiedzą pracodawcy. Jednocześnie wskazać należy, że przerwy te nie mogą być łączone – nawet za zgodą pracodawcy i pracownicy. W sytuacji łączenia tych przerw mielibyśmy do czynienia z działaniem wbrew społeczno – gospodarczemu przeznaczeniu prawa, ponieważ wówczas nie byłoby mowy o przerwach w pracy od komputera, tylko o późniejszym rozpoczęciu lub wcześniejszym zakończeniu pracy. Takie rozwiązanie nie spełniałoby w żaden sposób celu 10 minutowej przerwy po każdym 50 minutowym okresie pracy przed komputerem.

Aktualizacja regulaminów pracy

Należy podkreślić, że zgodnie z art. 104 (1) kodeksu pracy regulamin pracy powinien zawierać wykaz prac wzbronionych kobietom. W praktyce obowiązek powyższy jest realizowany przez pracodawców poprzez dołączanie do regulaminu pracy wykazu zawartego w rozporządzeniu Rady Ministrów. W związku z wejściem w życie nowego wykazu prac, których nie wolno wykonywać kobietom w ciąży lub karmiącym dziecko piersią, pracodawcy powinni dokonać aktualizacji obowiązujących u nich regulaminów pracy.

Jeżeli chodzi o tryb zmiany regulaminu pracy, to dokonuje się go w tym samym trybie, w którym został on przyjęty. Regulamin pracy stanowi wewnętrzne źródło prawa pracy. Oznacza to, że postanowienia regulaminu pracy, korzystniejsze od postanowień powszechnie obowiązującego prawa, są wiążące w danym zakładzie pracy.

W związku z powyższym, jeżeli pracodawca pozostawi bez zmian postanowienia regulaminu pracy może to spowodować, że nadal będzie obowiązywał dotychczasowy wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w zakresie, w jakim jest korzystniejszy dla pracowników od nowego wykazu. Biorąc pod uwagę poprzednie brzmienie przepisu w zakresie długości pracy przy monitorze ekranowym nowa regulacja w zakresie wykonywania pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe jest mniej korzystna dla kobiet w ciąży niż poprzednio obowiązująca. Brak zmiany regulaminu spowoduje, że nadal nie będzie możliwe wykonywanie przez kobiety w ciąży pracy przy monitorach ekranowych w wymiarze ponad cztery godziny na dobę.

...

Należy podkreślić, że zmiany przepisów rozporządzenia w sprawie prac wzbronionych kobietom były długo wyczekiwane. Zmiany są korzystne w zakresie, jaki określa obecnie rozporządzenie. Dzięki nowelizacji ograniczony został zakaz wykonywania prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia wyłącznie do kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią. Jednocześnie tak jak podkreślono, po zmianach na pracodawcach ciąży obecnie konieczność zaktualizowania zapisów regulaminu pracy obowiązujących w przedsiębiorstwach w zakresie jaki określają te prace wzbronione kobietom.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 Nr 21, poz. 94 )
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią (Dz. U. Z 2017 r., poz. 796)

Autor: Wojciech Mazur ekspert SRW ds. PIP

(artykuł ukazał się również na stronie www.hrpolska.pl)

rzetelna firma   fgz

szybki kontakt pani


DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
szybki kontakt telefon 32 888 58 58 szybki kontakt koperta dok@srw.com.pl


Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies